LMT_6057-(1)
LMT_6057-1

In de kring leren we van elkaar

LMT_6057-2

Ieder kind z'n eigen kunst

LMT_6057-4

Groot en klein leert van elkaar

LMT_6057-5

Leren op de plek waar je jezelf thuis voelt

LMT_6057-6

Meegaan met de tijd

Wat vinden wij belangrijk

Ieder kind is uniek

Wij gaan uit van het unieke van ieder kind.

Vier basisvormen

Wij hanteren in ons dagelijks handelen de vier basisvormen spel, werk, gesprek en viering

Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in ons onderwijs in. Dit wordt vormgegeven  door kinderen te laten ervaren, ontdekken en onderzoeken, bv. door middel van school- en bouwprojecten.

Betrokken ouders

Wij vinden het belangrijk de ouders bij de school te betrekken.

School & Maatschappij

We zien de school als onderdeel van de maatschappij.

Positief schoolklimaat

We hechten veel waarde aan een positief schoolklimaat.

Basisactiviteiten Jenaplan Onderwijs

Gesprek

De interactie tussen kinderen en het kringgesprek zijn belangrijk in het jenaplan-onderwijs. In de kring worden meerdere doelen nagestreefd. Zo leren kinderen een verhaal goed op te bouwen, goede vragen te stellen, actief te luisteren naar elkaar, te wachten op de beurt en kritiek te geven.

Werk

Bij werk gaat het om schoolse vakken, cognitieve activiteiten, zoals rekenen, spelling, taal en wereldoriëntatie. Het betreft dan bijvoorbeeld ook; Schrijven van teksten, excursies, presentaties voorbereiden en het maken van creatieve werkstukken. Werken veronderstelt een zeker taakbesef, bezit een bepaald opdrachtkarakter.

Spel

Hierbij gaat het om allerlei activiteiten waarbij de kinderen door middel van “spel” aan het leren zijn. Het gaat dan om gewone leerspellen maar ook om drama, rollenspel,buitenspel en fantasiespel. Door spel wordt veel geleerd op cognitief, sociaal, emotioneel en motorisch gebied.

Viering

De viering is bedoeld om met de groep, met de bouw (kinderen uit een parallelgroep) of met alle kinderen van school stil te staan bij een bijzonder moment. Een viering sluit een periode van praten, spelen of werken af; dit gebeurt veelal door positief terug en kritisch vooruit te kijken.

Onze school

De Kruidenhoek ligt in het noordoosten van Rotterdam in de wijk Ommoord, deelgemeente Prins Alexander. De school is gelegen op een mooi terrein met veel groen en speelruimte.

Op dit moment bezoeken 265 leerlingen onze school.

Naast de leerlingen uit de Kruidenbuurt komen er veel kinderen uit Ommoord, de naburige wijken en Capelle a.d. IJssel. De Kruidenhoek is dus niet een typische buurtschool, maar heeft een meer regionaal karakter.

Onze school valt onder het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR).


  

Onze leerkrachten

Please specify image url

Kitty

Onderbouw
Please specify image url

Serkan

Middenbouw
Please specify image url

Inge

Middenbouw
Please specify image url

Nathalie

Bovenbouw
To Top